Koiraparkki.com

Rekisteröi koirasi Koiraparkki-asiakkaaksi täyttämällä rekisteröinti/hoitosopimus:

Register your dog with Koiraparkki by filling out the form below:

Fyll i uppgifterna nedan för att registrera din hund med Koiraparkki:

Contact Form Demo (#1)

HOITOSOPIMUS - REGISTRATION FORM


YMMÄRRÄN - I ACKNOWLEDGE

Koiraparkki.com noudattaa  Suomen lakia sekä voimassa olevia säädöksiä  ja suosituksia koskien eläinten pitoa ja eläinten hyvinvointia kaikessa toiminnassaan, toimitilamme ovat eläinlääkärin tarkistamat ja hyväksymät. Tällä lomakkeella koirasta vastuussa olevat henkilöt luovuttavat koiransa hoitoomme sovittuina ajanjaksoina sekä sitoutuvat vastaamaan koiran  hoitokuluista.
Koiraparkki.com operates according to Finnish Laws and  regulations regarding Animal Care and Welfare, our premises are inspected and approved by government licenced Vet. By filling out this form the dog owners agree to release their dog into our care on dates agreed separately, and also take responsibility for the costs for their dogs day care and hotel fees.